Bezpečnost letu

Je 13., kdy zveřejňuji tento článek. Nejsem pověrčivý a nechci provokovat.

Bezpečnost letu je nejdůležitější věc, na kterou myslím. Mají na ni vliv 3 věci:

  1. technika - tedy balon samotný, všechny díly jsou nesmírně předimenzované. to není z toho důvodu, že by se konstruktéři tolik báli a bezpečnost konstrukce, ale proto, že méně pevné díly by bylo velmi problematické a drahé vyrábět. Používají pro zvláštní druhy letů jako pro oblet země nebo rekordní lety. To jsou balony na jedno použití, ale naše konstrukce je velmi odolná a násobky bezpečnosti násobně překračuje. Zde můžeme být v klidu. Navíc systém údržby a technické kontroly varuje natolik zavčasu, že k havárii konstrukce balonu za letu prakticky nemůže dojít a v běžném provozu nedošlo.
  2. počasí - některým z vás jsme let s ohledem na počasí zrušili několikrát. Ještě jednou se omlouvám. Není z našeho potěšení, ale pro vaši bezpečnost. Dostat se do silného větru obvykle dobrý pilot zvládne, ale často jsou pasažéři dost vylekaní. Zkuste si představit, že jedete autem nabo na kole rychlostí jen 30 kilometrů za hodinu a musíte vystoupit. V balonu jste kryti košem, 
  3. zkušenosti pilota - dříve se říkalo, že dobrý pilot, je starý pilot. Staří praktici tím chtěli říci, že šlo o piloty, kteří zbytečně neriskují. Platilo to zejména o válečných pilotech. Některé výroky legendárního Rudého Baronu - Manfréda von Richthofen - nenasvědčují tomu, že by šlo o hrdinu. Například - nebojuji s přesilou, pokud si necítím dobře, nebojuji a podobně. Myslím, že chtěl říci, že když není v kondici nebo situace není dobrá, není důvod riskovat. Co to je riskovat? Myslím, že to znamená nemít věci pod kontrolou, nebýt si jistý. Odlétal mnoho jsem jako sportovní pilot na různých soutěžích a při různých divokých letech, které vedly k rekordům. Pomalu jsem poznával, kde je hranice možného a od té jsem se při běžném létání raději držel dál.

 

Jan Smrčka

Honza Smrčka

Vzduchoplavec oddaný létání balonem tělem i duší. Jeho letecké ambice dalece přesahují vyhlídkové lety. Ty si díky kontaktu s klienty vždycky náramně užívá, ale ve volném čase se pouští do větší „divočiny“.