Já bych do toho nevlez díl 2.

Je mi vždycky líto, když tohle slyším. Proč? Protože ti lidé o něco přicházejí. Přicházejí o romantický zážitek kvůli nějakým předsudkům. 
 
Nejčastější jsou dva - bojím se výšky a je to nebezpečné. Prvně zmiňovanému jsem se věnoval v 1. díle. V tomto díle tak proberu to "nebezpečí".
 
Za prvé, o všech nehodách balonů ví celý svět a bylo jich snad 10 za celou dobu moderního ballooningu. Tolik nehod je na silnici za týden v našem okrese a stejný počet mrtvých v ČR. Tady něco nehraje!
 
Co je tedy to, co nám vadí? Jsou to jednoduchá konstrukce a nemožnost balon řídit. Tyhle dva argumenty visí nad balonem jako Damoklův meč.
 
Jednoduchá konstrukce
Každý konstruktér ale ví, že v jednoduchosti je síla, krása, ale hlavně bezpečnost! Navíc, kdyby měli použít takové materiály, které jsou na hranici bezpečnosti pro zatížení konstrukce, kterou balon má, nevyrobili by něco tak titěrného a bůh ví, jestli by to vůbec bylo vidět. Například ocelová lanka, která vedou od obalu balonu (ta látková věc nad vaší hlavou) ke koši, utáhnou kamion, je jich 12 a ve skutečnosti nesou asi 600 kilogramů, ne 12 x 20 tun. Mimochodem pamatujete? První balony byly papírové…
 
Dnešní balon je pod stejným dozorem jako váš vůz. Opravy POUZE v autorizovaných servisech, kontrola na STK není formální, ale velmi důkladná a zevrubná. Její součástí je i to, zda byla provedena veškerá nařízená údržba a opravy byly provedeny podle předpisu. Systém bezpečnosti v letectví, který je postaven na nespočtu havárií a lidských životech, je převeden i do ballooningu.
 
Nedá se to řídit! 
Rád bych vás pozval na soutěž balonů. Soutěží se na přesnost přistání, které se deklaruje odhozením pruhu látky se zátěží na cíl. Posádky bojující o přední umístění se musí trefit do jednoho metru a o vítězi rozhodují centimetry. Ano centimetry. Samozřejmě, že nelze letět proti větru, ale jen a pouze po větru, tedy tam, kam vane vítr. Podívejte se ale někdy u pumpy, kam vlají vlajky a pak se podívejte na mraky nad sebou. Vidíte ten rozdíl? Dost často se pohybují opačným směrem. Proč je tomu tak, to učím piloty v pilotní škole balonářů, ale teď nám postačí, že se směr větru s výškou mění a mění se i jeho rychlost (o tom pochyb nebude). To stačí k tomu, abych se něčemu vyhnul nebo dostal tam, kam chci.
 
Takže se nebojte balonu, stejně jako se nebojíte auta. Když už něco selže, je v tom z pravidla lidský faktor (stejně, jako v automobilu, že?). Jediné, co byste si tak měli pohlídat, je zkušený pilot, který ví, jak se ve vzuchu chovat za každé situace.
 
Když to tedy shrnu a vrátím se k výše zmíněnému poměru nehod, kdy se v balonovém létání od roku 1970 až dosud přihodilo cca 10 nehod, což je stejné jako nehod na silnici za víkend, z mého pohledu je jízda po dálnici proti let balonem hazard se životem, a říkám si zlatej balon.
Jan Smrčka

Honza Smrčka

Vzduchoplavec oddaný létání balonem tělem i duší. Jeho letecké ambice dalece přesahují vyhlídkové lety. Ty si díky kontaktu s klienty vždycky náramně užívá, ale ve volném čase se pouští do větší „divočiny“.